2010. március 24., szerda

FOLYTATÓDIK AZ EMNT ERDŐTAKARÍTÁSI PROGRAMJA KOLOZSVÁRONFolytatja a kilenc hónapos erdőtakarítási programját az EMNT Kolozs megyei szervezete. A következő, tavaszi nagytakarításra március 27-én, szombaton délelőtt 11 órától kerül sor a monostori erdőben. Számítunk mindazok segítségére, akiknek fontos a zöld környezet tisztántartása, és márciustól novemberig havonta egyszer szívesen áldoznak néhány órát egy közös, vidám hangulatú erdőtakarításra. Az akcióhoz szemeteszsákokat, munkakesztyűket, szemétszállító teherautót, a résztvevőknek forró teát biztosítunk.
Találkozás szombaton délelőtt 11 órakor a Mehedinți és Huedinului utcák találkozásánál. A késve érkezők megtalálják a csapatot a sportpályák mögötti erdőszakaszon. További információk a 07 29 925 469-es telefonszámon.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania îşi continuă programul de salubrizarea a pădurilor din Cluj-Napoca

Filiala Cluj a CNMT continuă programul de salubrizarea a pădurilor din Cluj-Napoca organizând Marea Curăţenie de Primăvară, sâmbătă, 27 martie, în pădurea de lângă cartierul Mănăştur. Îi aşteptăm pe cei care consideră important mediul înconjurător şi în fiecare lună decid să îşi “sacrifice” câteva ore pentru o curăţenie veselă. Asigurăm participanţilor saci de plastic, mănuşi de lucru, un utilaj de transportat gunoiul şi ceai cald.
Întâlnirea va avea loc sâmbătă la ora 11 la intersecţia străzilor Mehedinţi şi Huedin.
Cei care sosesc mai târziu, ne găsesc în spatele terenurilor de sport. Mai multe informaţii puteţi obţine la numărul de telefon 0729 925 469.

Îi aşteptăm cu drag pe toţi cei interesaţi

2010. február 1., hétfő

Közvita a Kolozsvári napok rendezvénysorozat kapcsán

Felhívás
A Kolozsvári napok rendezvénysorozat időpontjának kijelöléséről és a város „brandjének”, márkajegyének kialakításáról indított közvitát a város polgármesteri hivatala.

Közösségünk szerepe a "kincses város" kialakulásának, évezredes történelmének és kultúrájának alakításában megkérdőjelezhetetlen. Fontosnak tartjuk, hogy a kolozsvári magyar közösség a jövőben is megtartsa és érvényesítse szavát a város közügyeiben.

Mindezek érdekében elengedhetetlen a közös álláspont kialakítása, és annak egységes képviselete. 2010. február 2.-án, kedden 18 órától nyilvános egyeztetésre hívjuk a kolozsvári egyházi, civil és politikai szervezeteink képviselőit, a város érdeklődő polgárait az Erdélyi Múzeum Egyesület tanácstermébe (Jókai utca 2–4.)Gergely Balázs                                                    
Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács           
Kolozs megyei elnöke

Molnos Lajos
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség
Kolozs megyei ügyvezető elnöke                                


Kolozsvár, 2010. február 1.

2009. december 15., kedd

Gáll Erwin – Gergely Balázs: Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10-13. századi történetéhez
Ajánlás

Gáll Erwin – Gergely Balázs:
Kolozsvár születése. Régészeti adatok a város 10-13. századi történetéhez
c. kötethez


Kolozsvár a közép-európai régió egyik legfontosabb városa. Szellemi kisugárzása ezer esztendeje meghatározó tényezője volt a régió történetének. A város területe az őskor óta lakott volt, jelezvén azt a földrajzi szempontból is fontos szerepet, amelyet napjainkig betölt.
Különösen értékesek számunkra azok az adatok, amelyek a középkori város 10-13. századi előzményeit tárják elénk. Erről az időszakról írott források csak nagyon gyéren állnak a rendelkezésünkre, s azok értelmezése is nehézségekbe ütközik. Éppen ezért nélkülözhetetlenek a város területén előkerült régészeti leletek. A szerzők ezeket gyűjtötték csokorba, s tették közzé.. Munkájuk hiánypótló, mert a korábbi szakirodalomban itt-ott elszórt adatokat ehhez hasonló egységben még egyetlen mű sem tárgyalta. Részletesen taglalják a város környékének földrajzi viszonyait, előtörténetét, s a kevés írott forrást is. Munkájuk értékes része a város területén talált 10-13. századi temetők kutatástörténetének ismertetése. Kárpát-medencei összehasonlításban is kiemelkedő fontosságú e temetők bemutatása, a temetkezési szokások vizsgálata. A temetők leletanyag számos közvetlen szállal kapcsolódik nemcsak a tágabb környék, de az egész korabeli magyarság régészeti emlékanyagához is, annak elválaszthatatlan részét alkotván. E leletek segítségével rajzolták meg plasztikusan a „Kincses Város” előzményének kora középkori történetét. Legalább ennyire fontos a munkához kapcsolódó katalógus. Ennek segítségével bármely kutató vagy a város történetének e korszakában elmélyedni kívánó érdeklődő kétségtelen hitelességű képet alkothat e számos helyen vitatott történelmi korszak hagyatékáról. Mindenképpen örvendetes, hogy a Szerzők a komplexitás jegyében a lehetőségek határain belül törekedtek arra is, hogy a szűkös emlékanyagot antropológussal és archaeozoológussal is megvizsgáltassák.
Mindezek értelmében e munkát alapvető fontosságú forrásműnek tartom, nemcsak Erdély, de az egész magyarság története szempontjából is, s a Szerzőknek ez úton is gratulálok a színvonalas munkához. Ahhoz a könyvhöz, amely szakmai eredményei mellett egyszersmint tudománytörténeti jelentőségű munkának is tekinthető. Bármily hihetetlen ugyanis, de az elsőként 1834-ben felfedezett benepusztai honfoglalás kori magyar sír megtalálása és közzététele óta eltelt 175 esztendő múltán ez az első Erdélyben, magyar nyelven megjelent,  honfoglalás és államalapítás kori sírokat és temetőket közlő és elemző önálló monográfia. Köszönet és elismerés érte!

Dr. Révész László

tudományos főmunkatárs, Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest)
tanszékvezető egyetemi docens (Szegedi Tudományegyetem Régészeti Tanszék)Budapest-Szeged, 2009. 10. 02.


Erdélyi Múzeum-Egyesület

...